GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF-SDS) HAZIRLAMA EĞİTİMİ (Zararlı madde ve karışımların Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında)

Eğitim süresi: 3 gün Katılımcı Nitelikleri: • Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar, • Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az ikiyıl çalışmış olanlar, • Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar, • Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar, • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar. Eğitim Programı: 1. Genel bilgilendirme • Zararlı Madde Ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması Hakkındaki Yönetmelik, • Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik, • TS ISO 11014-1, Vb. 2. Zararlı kimyasalların sınıflandırılmasına etiketlenmesi, ambalajlanması 3. Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması esasları, madde veya karışım sınıflandırması riskin ve kimyasalların güvenlik değerlendirmesi (2 Bölüm - 16 Başlık)

Analiz Safety Mühendislik ve Danışmanlık

info@analizsafety.com

Figen Önder

Gökhan Önder

Kalabak Mh. 3360 Sk. No:7/12 35430 Urla, İzmir