6331 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEMEL ISG EĞİTİMLERİ İLE GÖREVE ÖZGÜ EĞİTİMLER

Eğitim süresi: 16 SAAT + …. Katılımcı Nitelikleri: Kamu ve özel sektörde tüm çalışanlar. Eğitim Programı: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde; Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenmektedir. 1. İşyeri Temel ISG Eğitimleri • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü • Güvenlik ve sağlık işaretleri • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı • Kişisel koruyucu donanım kullanımı • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması • Elle kaldırma ve taşıma • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri • Ekranlı araçlarla çalışma 2. Göreve Özgü Eğitimler Risk Değerlendirme Ekibi (8 Saat) • ISG Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi Acil Müdahale Ekipleri (4 Saat) • Acil Müdahale Ekipleri (Söndürme, Arama Kurtarma, Teknik Destek, İlk yardım Ekipleri)

Analiz Safety Mühendislik ve Danışmanlık

info@analizsafety.com

Figen Önder

Gökhan Önder

Kalabak Mh. 3360 Sk. No:7/12 35430 Urla, İzmir