ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001

3. TARAF FİZİBİLİTE VE DENETLEME HİZMETLERİ

ISO, Uluslararası Standartlar Teşkilatı’nın yayınladığı ve tüm dünyada ortak yönetim dilini oluşturan ISO standart maddelerinin tümüyle yerine getirildiğini objektif olarak incelemek ve bunlarla ilgili kanıt elde etmek için yapılan bağımsız değerlendirme çalışmasında kriterler; • İlgili standart şartları (genel olarak ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001), • Mevzuat şartları, • Kuruluşa özel şartlar ve kuruluş şartlarıdır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu mevzuatları kapsamında; sektör, firma, işletmenin bulunduğu konum, çalışan sayısı, tesiste üretilen, işlenen, elleçlenen ve depolanan tüm madde ve kimyasalların kriterleri göz önünde bulundurularak kuruluşa düşen görevlerin karşılanma düzeyinin, kuruluşun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler ve gerekliliklerinin değerlendirildiği mevcut durum analizi yapılmaktadır. Kriterlerin yerine getirilme düzeyinin ve/veya 3.taraf denetimlere hazır olma durumunun değerlendirilmesi amacıyla denetim faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

Analiz Safety Mühendislik ve Danışmanlık

info@analizsafety.com

Figen Önder

Gökhan Önder

Kalabak Mh. 3360 Sk. No:7/12 35430 Urla, İzmir