KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ

TUV AUSTRIA AKREDİTASYONLU

Eğitim süresi: 8 Gün (64 saat) Katılımcı Nitelikleri: Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Sınavına katılabilmek için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekmektedir: a) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya, b) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya, c) Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak. *(a) bendinde yer alan kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya kimya, biyoloji, çevre bilimleri ile ilgili Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerine örnek olarak; biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler sayılabilir. Lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer. Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını (c bendi) karşılamaları gerekmektedir. Eğitim Programı: 1) Kimyasalların Yönetimi 2) Mevzuat: • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, • Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması, • İş Sağlığı ve Güvenliği, • Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması. 3) Madde ve karışımların; • Fizikokimyasal özelliklere göre, • Toksikolojik özelliklere göre, • Ekotoksikolojik özelliklere göre sınıflandırılması. 4) Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi, 5) Kimyasallar- Çevresel risk değerlendirmesi, 6) Maruz kalma senaryoları, 7) Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler; 7 a) Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), 7 b) Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR).

başvuru formunu indirmek için tıklayınız

doldurduğunuz formu info@analizsafety.com adresine gönderiniz.

Analiz Safety Mühendislik ve Danışmanlık

info@analizsafety.com

Figen Önder

Gökhan Önder

Kalabak Mh. 3360 Sk. No:7/12 35430 Urla, İzmir