PKD

(PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI)

HAZIRLAMA

• TS EN 60079-10-1: 2021 3. Versiyon Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması Patlayıcı Gaz Ortamlar ve TS EN 60079-10-2 : 2021 3. Versiyon Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması Patlayıcı Toz Ortamlar kapsamında tehlike önceliğine göre risk değerlendirmesi yapılarak proseslerin zone haritalarının çıkarılması, • Sürekli yenilenen direktif ve standartlar kapsamında (ATEX 153 Çalışma Ortamı Direktifi 99/92/EC) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerine Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında gerekli önlemelerin aldırılması ve konu hakkında eğitimlerin verilmesi, • Ex-Proof ekipmanların (ATEX 114 Güvenli ekipman Direktifi 2014/34/EU) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun, Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik kapsamında alandaki ekipman uygunluğunun değerlendirilip, raporlanması.

Güncel Standart Listesi

(Standart adına tıklayarak ilgili ATEX standardını indirebilirsiniz.)

İlgili Standart Standart Adı
TS EN 60079-0 Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar – bölüm 0: Genel özellikler
Ex-proof ekipmanların özellikleri ile koruma tipleri konusunda bilgiler ve ekipman işaretleme örnekleri.
TS EN 60079-1 Patlayıcı gaz ortamları - Bölüm 1: ‘d’ tipi aleve dayanıklı mahfazalar tarafından korunan cihazlar
“d” tipi korumaya sahip ex-proof ekipmanların elektrik kablo borulamaları, mahfaza çeşitleri ve vidalamalar konusunda bilgiler.
TS EN 60079-2 Patlayıcı gaz ortamları-Bölüm 2: “p” tipi basınçlı mahfazalar ile korunan cihazlar
TS EN 60079-5 Patlayıcı gaz ortamları-Toz doldurma “q” ile korunan cihazlar
TS EN 60079-6 Patlayıcı gaz ortamları- Bölüm 6: “o” tipi yağa daldırma ile korunan cihazlar
TS EN 60079-7 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 7: Artırılmış güvenlik “e” ile donanım koruma
TS EN 60079-10-1 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması – Patlayıcı gaz ortamları
TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler
TS EN 60079-11 Patlayıcı gaz ortamları-Bölüm 11 – “i” tipi kendinden korumalı cihazlar
TS EN 60079-13 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 13: Basınçlı oda “p” ve yapay olarak havalandırılan oda “v” ile donanım koruması
TS EN 60079-14 Elektrikli cihazlar – Patlayıcı ortamlarda kullanılan – Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi
TS EN 60079-15 Elektrikli cihazlar – Patlayıcı ortamlarda kullanılan-Bölüm 15: “n” tipi koruma ile teçhizatın korunması
TS EN 60079-16 Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar bölüm 16-Analizleme binalarının korunması için yapay havalandırma
TS EN 60079-17 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı (IEC 60079-17: 2013)
TS EN 60079-18 Patlayıcı Ortamlar – Bölüm 18: “m” tipi kapsül içine alma ile teçhizatın korunması
TS EN 60079-19 Elektrikli cihazlar – Patlayıcı ortamlarda kullanılan – Bölüm 19: tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme
TS EN 60079-20-1 Elektrikli cihazlar – Patlayıcı ortamlarda kullanılan – bölüm 20-1: Gaz ve buhar sınıflandırması için malzeme karakteristikleri – Deney metotları ve veriler

Analiz Safety Mühendislik ve Danışmanlık

info@analizsafety.com

Figen Önder

Gökhan Önder

Kalabak Mh. 3360 Sk. No:7/12 35430 Urla, İzmir