SEVESO

(BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK) KAPSAMINDA DANIŞMANLIK

• BEKRA Bildirim Sistemine Giriş Hizmeti.
• Üst Seviyeli Kuruluşlar İçin; Güvenlik Raporu, Büyük Kaza Senaryo Dokümanı (BKSD), Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Çalışmaları, Güvenlik Yönetim Sistemi Uygulamalar, Kamunun Bilgilendirilmesi Rehberi hazırlanması, Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) Entegrasyonu / Kurulumu, Dahili Acil Durum Planı.
• Alt Seviyeli Kuruluşlar İçin; Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP) Belgesi, Büyük Kaza Senaryo Dokümanı (BKSD), Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Çalışmaları, Tehlikeli Madde Müdahale Kartı hazırlanması, Kamunun Bilgilendirilmesi Rehberi hazırlanması, Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) Entegrasyonu / Kurulumu.
• Uluslararası geçerliliği olan standart kapsamında mekanik tesisat onaylı P&ID, PFD, PSFS, Yangın Tesisatı ve Vaziyet Planı çizimi ve revizyonu.
• Proses Güvenliği (SEVESO) kapsamında sahaya yönelik uygulamalı danışmanlık hizmeti.

Analiz Safety Mühendislik ve Danışmanlık

info@analizsafety.com

Figen Önder

Gökhan Önder

Kalabak Mh. 3360 Sk. No:7/12 35430 Urla, İzmir