Eğitim Süresi

3 GÜN

Katılımcı Nitelikleri

 • Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,
 • Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,
 • Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,
 • Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,
 • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar.
 • İş Güvenliği Uzmanları
 • Kamu ve Özel sektörde potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda çalışanlar
 • Resim1

  Eğitim Programı

  Deneyimli GBF hazırlayıcı kadromuzla “ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” e uygun döküman hazırlama…

  01. Genel Bilgilendirme

  02.Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

  03.Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Esasları

  Madde Veya Karışım Sınıflandırması Riskin Ve Kimyasalların Güvenlik Değerlendirmesi (2 Bölüm – 16 Başlık)

  Hizmetler

  Eğitimler

  Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Eğitimi

  "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"e dayanarak oluşturulan bu eğitime katılım sağlamak isteyenler formu doldurarak ön kayıt yapabilirler. Eğitim tarihleri ve sıklığı konusunda bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
  +90 532 423 05 15