BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA

SEVESO DANIŞMANLIĞI - BEKRA HAZIRLAMA

hizmetimizi sahada ve hazırladığımız rapor, çizim ve sistem kurulumları ile firmanıza sunuyoruz.

BEKRA

Bildirim Sistemine Giriş Hizmeti

ÜST SEVİYELİ KURULUŞLAR İÇİN

 • Güvenlik Raporu
 • Büyük Kaza Senaryo Dokümanı (BKSD)
 • Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Çalışmaları
 • Güvenlik Yönetim Sistemi Uygulamaları
 • Kamunun Bilgilendirilmesi Rehberi Hazırlanması
 • Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) Entegrasyonu / Kurulumu
 • Dahili Acil Durum Planı

ALT SEVİYELİ KURULUŞLAR İÇİN

 • Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP) Belgesi
 • Büyük Kaza Senaryo Dokümanı (BKSD)
 • Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme Çalışmaları
 • Tehlikeli Madde Müdahale Kartı hazırlanması
 • Kamunun Bilgilendirilmesi Rehberi hazırlanması
 • Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) Entegrasyonu / Kurulumu

P&ID, PFD, PSFS, YANGIN TESİSATI ve VAZİYET PLANI ÇİZİMİ ve REVİZYONU

Uluslararası geçerliliği olan standart kapsamında mekanik tesisat onaylı P&ID, PFD, PSFS, Yangın Tesisatı ve Vaziyet Planı çizimi ve revizyonu.

UYGULAMALI HİZMET

Proses Güvenliği (SEVESO) kapsamında sahaya yönelik uygulamalı danışmanlık hizmeti.

Hizmetler

Eğitimler