Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

İşletmelerde yönetmelikler ve ilgili standartlar referans alınarak Zone haritası çıkartmak, Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama, Ex-proof Ekipman uygunluk değerlendirmeleri yapmak

KKDİK Danışmanlığı

Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik -Türk Reach- KKDİK Kapsamında Danışmanlık, Kimyasal Güvenlik Raporu, Kimyasal Kaydı, Tek Temsilci Hizmeti

Proseslere Güvenliği ve Emniyeti Danışmanlığı

İşletmelerdeki proseslere özgü risk değerlendirmelerinin hazırlanması, Kimyasal Maruziyet, HAZOP, LOPA, FMEA Yöntemleri ile Risk Değelendirmeleri

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

3 Taraf Danışmanlık Fizibilite ve Denetleme Hizmetleri, Denetimlere Hazır Olma Durumunun Değerlendirilmesi, Dökümanların Kontrolü

ExProof Ekipman Uygunluk Muayenesi

Ex ekipmanların mevcut sertifika şartlarının uygunluğunu ile ilgili kontrolleri sağlayarak, muayenelerini Ekipnet'e kayıtlı olarak gerçekleştiriyoruz.

GBF/gGBF Hazırlanması

Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması, GBF/SDS Hazırlanması KKDİK Kapsamında GBF'lerin gGBF'ye uygun hale getirilmesi, Teknik Bilgi Desteği

Kimyasal Maruziyet Risk Değelendirmesi

Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak COSHH Yöntemi ile Kimyasal Maruziyet Risk Değerlendirmesi Hazırlanması ve Danışmanlığı

SEVESO Danışmanlığı-BEKRA Hazırlama

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Kapsamında saha çalışmaları, Güvelik Raporu, Büyük Kaza Senaryo Dökümanı, BKÖP Hazırlanması
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Analiz Safety olarak tecrübemizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız