ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001

ÜÇÜNCÜ TARAF FİZİBİLİTE VE DENETLEME HİZMETLERİ

ISO, Uluslararası Standartlar Teşkilatı’nın yayınladığı ve tüm dünyada ortak yönetim dilini oluşturan ISO standart maddelerinin tümüyle yerine getirildiğini objektif olarak incelemek ve bunlarla ilgili kanıt elde etmek için yapılan bağımsız değerlendirme çalışmasında kriterler;

İlgili standart şartları (genel olarak ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001)
Mevzuat şartları
Kuruluşa özel şartlar ve kuruluş şartlarıdır
ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 ÜÇÜNCÜ TARAF FİZİBİLİTE ve DENETLEME HİZMETLERİ İÇİN

BİR BİLENE SORUN

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu

mevzuatları kapsamında;

  • sektör,
  • firma,
  • işletmenin bulunduğu konum,
  • çalışan sayısı,
  • tesiste üretilen, işlenen, elleçlenen ve depolanan tüm madde ve kimyasalların

kriterleri göz önünde bulundurularak kuruluşa düşen görevlerin karşılanma düzeyinin, kuruluşun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler ve gerekliliklerinin değerlendirildiği mevcut durum analizi yapılmaktadır. Kriterlerin yerine getirilme düzeyinin ve/veya 3.taraf denetimlere hazır olma durumunun değerlendirilmesi amacıyla denetim faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

Hizmetler

Eğitimler