Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik (KKDİK) olarak yürürlüğe giren yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

KKDİK Yönetmeliği maddelerin piyasaya arzını, imalatını, maddelerin kendi hallerinde ya da bir karışım içerisinde veya bir eşya içerisinde kullanımlarını ve piyasaya arzlarını kapsamaktadır.

KKDİK Uyumlu ve TÜV Austria Akreditasyonlu

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı

eğitimimize göz atmak ister misiniz?

KKDİK Yönetmeliği Danışmanlığı hizmetimizde

şirketinizde ithal ettiğiniz veya imal ettiğiniz kimyasal maddelerinizi stratejik plan geliştirerek en uygun süreç aşamaları aşağıdaki adımları içeren şekilde oluşturulmaktadır;
İmal ve İthal Edilen Maddelerin Belirlenmesi
KKDİK Kapsam Dışı Maddelerin Belirlenmesi
KKDİK Muaf Maddelerin Belirlenmesi
KKDİK Kasamında Maddelerin Belirlenmesi
Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (SDS/ GBF)
Tek Temsilcilik Hizmeti
Konsorsiyum Yönetimi
KKDİK Ek-17 Kısıtlama Tabi Maddelerin Belirlenmesi
KKDİK EK-14 İzne Tabi Maddelerin Belirlenmesi
Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) Hazırlanması
Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (e-SDS / gGBF)
Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF) Yönetimi
Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti

TEMSİLCİLİK HİZMETLERİMİZ

KKDİK Yönetmeliği çerçevesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığın Entegre Çevre Bilgi Sistemi (e-ecbs) üzerinden KKS olarak bilinen Kimyasal Kayıt Sistemine Ön Madde Bilgi Değişim Forumu (ön-MBDF) olarak gerçekleştirilen bildirimlerde, bildirim yapan taraflar birbirini görebilmektedir. KKDİK üçüncü taraf temsilcilik bu noktada devreye girmektedir. 3. Taraf temsilcilik hizmetimiz ile firmanızın “know-how” (Bilgi gizliliği) çerçevesinde ön-MBDF’larında isimlerin gözükmeyecek ve firmanızın gizliliğini sağlanacaktır.

Üçüncü Taraf Temsilci olarak temel görevimiz, temsilciliğini yürüttüğümüz firmanızın madde kayıtlarını yapmak ve oluşacak konsorsiyumlarda firmanızı temsil etmektir. Kayıt işlemleri sırasında ana firma diğer firmalar ile ortak kayıt sürecine girdiği zaman üçüncü taraf olarak atadığınız Analiz Safety, temsilci görünecek ve kayıt işlemleri firmanız adına gerçekleştirilecektir. Ortak kayıt sürecinde diğer firmalar üçüncü taraf temsilcisi atayan ana firmayı göremeyecektir. Sadece bakanlık tarafından yapılan atama görüntülenebilecektir. 

KKDİK Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmetlerimiz genel çerçevede;

1. Yurt içi İmalatçı, İthalatçı, Alt Kullanıcı maddelerinin Ön Kaydını (Ön MBDF) gerçekleştirmesi.

2. MBDF (Madde Bilgi Değişim Forumu) öncesi faaliyetleri takip ederek olası herhangi bir konuda Yurt İçi Üreticisini bilgilendirmesi.

3. Kurulduğunda konsorsiyumlar ile gerekli tüm iletişimi gerçekleştirilmesi.

4. Tarafların 3 yıllık miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KKS Sistemine sunması.

5. 31 Aralık 2023 Kayıt tarihinden önce kayıt dosyalarının hazırlaması.

6. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan test raporlarını belirlemesi.

7. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli gerekli olan faaliyetlerini izlemesi

8. Kimyasal Güvenlik Raporlarının hazırlanmasıdır.

KKDİK Yönetmeliği çerçevesinde; kendi halinde ya da karışım içindeki maddeler, eşya içindeki maddeler, imalatı ve ithalatı gerçekleştirilen maddeler KKDİK Yönetmeliği 6. Madde ’ye göre 31/12/2023 tarihine kadar kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez.

Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi, karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir.

Tek temsilcilik hizmetimiz ile firmanızın Analiz Safety’yi tek temsilci atanması durumunda, Türkiye’de yerleşik olmayan imalatçı aynı tedarik zincirinde bulunan ithalatçıları (Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu ithalatçılar alt kullanıcı olarak kabul edilir) haberdar edecek olup firmanız adına ithalatçı yükümlülükleriniz yerine getirilecektir.

KKDİK Tek Temsilcilik Hizmetlerimiz genel çerçevede;

1. Yurt Dışı üreticilerin maddelerinin Ön Kaydını (Ön MBDF) gerçekleştirmesi.

2. MBDF (Madde Bilgi Değişim Forumu) öncesi faaliyetleri takip ederek olası herhangi bir konuda Yurt Dışı Üreticisini bilgilendirmesi.

3. Kurulduğunda konsorsiyumlar ile gerekli tüm iletişimi gerçekleştirilmesi.

4. Üreticinin 3 yıllık miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KKS Sistemine sunması.

5. 31 Aralık 2023 Kayıt tarihinden önce kayıt dosyalarının hazırlaması.

6. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan test raporlarını belirlemesi.

7. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan faaliyetlerini izlemesi

8. Kimyasal Güvenlik Raporlarını hazırlanmasıdır.

KKDİK Yönetmeliği çerçevesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığın Entegre Çevre Bilgi Sistemi (e-ecbs) üzerinden KKS olarak bilinen Kimyasal Kayıt Sistemine Ön Madde Bilgi Değişim Forumu (ön-MBDF) olarak gerçekleştirilen bildirimlerde, bildirim yapan taraflar birbirini görebilmektedir. KKDİK üçüncü taraf temsilcilik bu noktada devreye girmektedir. 3. Taraf temsilcilik hizmetimiz ile firmanızın "know-how" (Bilgi gizliliği) çerçevesinde ön-MBDF’larında isimlerin gözükmeyecek ve firmanızın gizliliğini sağlanacaktır.

Üçüncü Taraf Temsilci olarak temel görevimiz, temsilciliğini yürüttüğümüz firmanızın madde kayıtlarını yapmak ve oluşacak konsorsiyumlarda firmanızı temsil etmektir. Kayıt işlemleri sırasında ana firma diğer firmalar ile ortak kayıt sürecine girdiği zaman üçüncü taraf olarak atadığınız Analiz Safety, temsilci görünecek ve kayıt işlemleri firmanız adına gerçekleştirilecektir. Ortak kayıt sürecinde diğer firmalar üçüncü taraf temsilcisi atayan ana firmayı göremeyecektir. Sadece bakanlık tarafından yapılan atama görüntülenebilecektir. 

KKDİK Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmetlerimiz genel çerçevede;

1. Yurt içi İmalatçı, İthalatçı, Alt Kullanıcı maddelerinin Ön Kaydını (Ön MBDF) gerçekleştirmesi.

2. MBDF (Madde Bilgi Değişim Forumu) öncesi faaliyetleri takip ederek olası herhangi bir konuda Yurt İçi Üreticisini bilgilendirmesi.

3. Kurulduğunda konsorsiyumlar ile gerekli tüm iletişimi gerçekleştirilmesi.

4. Tarafların 3 yıllık miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KKS Sistemine sunması.

5. 31 Aralık 2023 Kayıt tarihinden önce kayıt dosyalarının hazırlaması.

6. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan test raporlarını belirlemesi.

7. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli gerekli olan faaliyetlerini izlemesi

8. Kimyasal Güvenlik Raporlarının hazırlanmasıdır.

KKDİK Yönetmeliği çerçevesinde; kendi halinde ya da karışım içindeki maddeler, eşya içindeki maddeler, imalatı ve ithalatı gerçekleştirilen maddeler KKDİK Yönetmeliği 6. Madde ’ye göre 31/12/2023 tarihine kadar kayıt edilmedikleri takdirde, imal edilemez ya da piyasaya arz edilemez.

Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi, karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir.

Tek temsilcilik hizmetimiz ile firmanızın Analiz Safety’yi tek temsilci atanması durumunda, Türkiye’de yerleşik olmayan imalatçı aynı tedarik zincirinde bulunan ithalatçıları (Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu ithalatçılar alt kullanıcı olarak kabul edilir) haberdar edecek olup firmanız adına ithalatçı yükümlülükleriniz yerine getirilecektir.

KKDİK Tek Temsilcilik Hizmetlerimiz genel çerçevede;

1. Yurt Dışı üreticilerin maddelerinin Ön Kaydını (Ön MBDF) gerçekleştirmesi.

2. MBDF (Madde Bilgi Değişim Forumu) öncesi faaliyetleri takip ederek olası herhangi bir konuda Yurt Dışı Üreticisini bilgilendirmesi.

3. Kurulduğunda konsorsiyumlar ile gerekli tüm iletişimi gerçekleştirilmesi.

4. Üreticinin 3 yıllık miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KKS Sistemine sunması.

5. 31 Aralık 2023 Kayıt tarihinden önce kayıt dosyalarının hazırlaması.

6. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan test raporlarını belirlemesi.

7. Teknik Dosya hazırlanırken gerekli olan faaliyetlerini izlemesi

8. Kimyasal Güvenlik Raporlarını hazırlanmasıdır.

KKDİK HİZMETLERİ İÇİN

BİR BİLENE SORUN

Hizmetler

Eğitimler