Linde Gaz Silivri’nin patlamadan korunma dokümanını da hazırlayarak tüm Türkiye’deki Linde Gaz tesislerinin BEKRA ve PKD’lerini tamamlamış bulunmaktayız.